Ylivieskan yrittäjäpalkinnon lauantai-iltana saanut ProPellet tuottaa lämpöä uusiutuvalla energialla

– Peltokorpi: Pelletin hyviä puolia pitäisi nostaa esille aiempaa enemmän

Pellet on siisti, kustannustehokas ja helppo lämmitysmuoto. Myyntivastaava Timo Peltokorpi kertoo, että ProPellet etävalvoo automatisoitujen lämpölaitostensa toimintaa.
Kuva: Tuovi Pulkkanen

Ylivieskan yrittäjäpalkinnolla lauantai-iltana palkittu ProPellet Oy on uusiutuvan energian edelläkävijä, jonka tuotteisiin kuuluu pelletti, lämpölaitokset ja lämpöpalvelu.

Sieviläisten Peltokorven veljesten 14 vuotta sitten perustama yritys aloitti toimintansa pellettipolttimien myymisestä ja asentamisesta lähiseudun omakotitaloihin.

– Meidän toimintamme, kuten monen muunkin yrityksen toiminta on lähtenyt liikkeelle sattumalta. Asiakkaat, joille olimme asentaneet polttimet, alkoivat kysellä, emmekö voisi tehdä myös pellettiä. He kaipasivat vaihtoehtoja pelletin toimittajiin, myynnistä vastaava Timo Peltokorpi kertoo.

Asiaa ryhdyttiin selvittämään ja se johti pellettitehtaan rakentamiseen vuonna 2007.

– Tehtaan rakentamiseen Ylivieskaan oli kaksi isoa syytä. Toinen on tehtaan vieressä sijaitseva E.T.-listat ja toinen on Maler, joilta tulee meille merkittävästi raaka-ainettamme kutterilastua ja kuivahaketta.

Pellettiä varastossa pakkasten varalle. Tänä vuonna pellettiä valmistetaan Ylivieskassa 27 000 tonnia.
Kuva: Tuovi Pulkkanen

Vuosien aikana osaaminen kehittyi, yhtiö kasvoi ja yhdeksi tuotteeksi kehittyivät lämpölaitokset, joita 2010-luvulla toimitettiin jo isompiinkin kiinteistöihin.

– Lämpölaitokseen investoiminen oli monille, erityisesti julkisille asiakkaille kynnyskysymys, vaikka kiinnostus öljylämmityksestä pellettilämmitykseen siirtymiseen oli olemassa. Niinpä päätimme jalostaa pellettiä edelleen, investoida lämpölaitokset itse, ja kehittää laitokset niin pitkälle, että pystyimme myymään asiakkaalle pelkkää lämpöenergiaa. Ensimmäiset laitokset rakennettiin Oulun kaupungille ja nyt meillä on jo kymmeniä lämpösopimuksia, muun muassa valtion yhteisöjen kanssa, Peltokorpi kertoo.

Kasvun myötä rakennettiin uusi pellettitehdas ja varastotilaa laajennettiin. – Pelletin tarve on suurimmillaan talvella, mutta materiaalia tulee paljon kesän aikana. Pelletti vain paranee, kun sitä säilytetään vähän aikaa. Pellettiä varastoidaan Ylivieskan käytöstä poistetussa vanhassa jäähallissa, joka siirrettiin tehtaamme viereen, Peltokorpi kertoo.

Kasvua haetaan edelleen ja suuntaus kohti ympäristöystävällisempää lämmittämistä tukee pellettiin siirtymistä.

Pelletti on uusiutuva polttoaine, joka tehdään puuteollisuuden sivutuotteista ja katsotaan hiilineutraaliksi. Sen hiukkaspäästöt ovat olemattomat, lämpöarvo ja hyötysuhde erinomainen ja tuhkan osuus pieni. Pelletin poltto on automatisoitu, koska se on polttoaineena siisti ja tasalaatuinen. Lisäksi hintakehitys on maltillinen.

– Pelletti sopii monissa eri paikoissa käytettäväksi, koska se ei vie paljon tilaa. Pelletin maine on hyvä, mutta sitä pitäisi nostaa aiempaa enemmän esille, Peltokorpi toteaa.

Fossiilisesta öljylämmityksestä irtautuminen on kirjattu nykyisen hallituksen ohjelmaan kolmella tavoitteella. Yleistavoitteena on, että öljyn käytöstä luovutaan kokonaan 2030-luvun alkuun mennessä. Valtion ja kuntien kiinteistöissä siitä tulisi luopua 2024 ja yksityisiä kiinteistönomistajia kannustetaan eri toimilla siirtymään muihin lämmitysmuotoihin 2020-luvun aikana.

– Öljylämmityksen muuttaminen pellettilämmitykseen on joustavaa, mutta omakotiasumisessa muutos ei vielä näy voimakkaasti. Isoissa kiinteistöissä pelletti korvaa öljyn jo merkittävästi.

ProPelletin toiminta pohjautuu hyvien ja luotettavien yhteistyökumppaneiden kanssa toimimiseen. – Pyrimme pitämään oman henkilöstömme pienenä. Omalla porukalla kehitämme konseptia ja mietimme asiakkaan tarpeiden mukaiset ratkaisut, mutta esimerkiksi kaikki tarvittava insinöörityö hankitaan vuosien varrella valikoituneiden kumppaneiden kautta. Näin kaikkiin vaiheisiin saadaan paras osaaminen käyttöön ja yhteistyö sujuu saumattomasti, Peltokorpi kertoo.

Pienestä tilasta tuotetaan mittava määrä lämpöä. Toisen kattilan ja piipun avulla laitoksen kokonaisteho on 2000 kW.
Kuva: Tuovi Pulkkanen

Yrittäjäpalkinnon saaminen on Peltokorven mukaan hyvältä tuntuva huomionosoitus jokaisen yrityksessä työskentelevän ihmisen tekemiseen. Yrittäminen vaatii rohkeutta ja erityisesti sitä on vaadittu silloin, kun eteen on tullut tilanteita, joissa oma osaaminen ei ole vielä ollut eteen tulleen tilanteen vaatimalla tasolla.

– Emme kuitenkaan koskaan ole hylänneet uutta asiaa, jossa on nähty iso mahdollisuus. Rohkeutta on ollut ottaa selvää asioista, oppia ja hakea tahoja, joilla on ollut tietoa. Hyvät yhteistyökumppanit ovat löytyneet juuri sitä kautta. Rohkeutta on ollut myös kääntää suuntaa silloin, kun jokin asia ei etene ja idea ei ole toiminut, Peltokorpi sanoo.

Yrityksen kasvun takana ovat asiakkaat, joiden tarpeita täyttämään tuoteperhettä on laajennettu.

– Tärkeässä roolissa ovat tietysti myös rahoittajat, jotka ovat uskoneet toimintaamme. Uskomme, että laatu, jonka tavoitteena on toimiva palvelukokonaisuus, huomataan. Omat tavoitteemme ovat korkealla ja näemme tuotteissamme mahdollisuuden olla tulevaisuuden energiantuotannon etulinjassa, vaikka alalla on kilpailua ja isojakin toimijoita, Peltokorpi toteaa.

”Rohkeutta on ollut ottaa selvää asioista, oppia ja hakea tahoja, joilla on ollut tietoa.

Uutinen on julkaistu Kalajokilaakso-lehdessä 31.10.2020: https://www.kalajokilaakso.fi/uutinen/604172

 Katso esitteemme  Vår brochur  Our brochure  Наша брошюра