Hallitus edistää siirtymistä pois öljylämmityksestä avustuksilla

Marinin hallitus esitti neljännessä lisätalousarviossa (HE 88/2020) avustuksia öljylämmityksestä luopumiseen yhteensä 43 565 000 eurolla. Ympäristöministeriön hallinnonalalta lisätalousarvioon tuli kaksi eri momenttia, joilla vauhditetaan siirtymistä pois öljylämmityksestä ja hallitusohjelman kirjausta öljylämmityksen puolittamisesta. Molemmat ovat kolmen vuoden siirtomäärärahoja.

Kuntien kiinteistöille suunnattu avustus on tasoltaan enintään 10 – 15 % investointikustannuksista ja sen myöntää Valtion asuntorahasto ARA.

Asuinrakennusten omistajille suunnattu avustus puolestaan on kiinteähintainen tuki, jonka hakemuskäsittelyn hoitaa Ely-keskus. Tukisumma on maa- tai ilmavesilämpöpumppuun tai kaukolämpöön siirryttäessä 4000 € ja muilla lämmitysmuodoilla 2500 € eikä summa riipu kustannuksista.

Kyse on budjettilaeista, jotka tulevat vuoden 2020 osalta voimaan sellaisenaan. Molempien avustuksien osalta huomioidaan 1.6.2020 alkaen syntyneet kustannukset, millä hallitus pyrkii varmistamaan, ettei investointeja lykätä. Rahojen hakeminen tullee mahdolliseksi vasta loppukesästä tai alkusyksystä.

Koska kaikkia rahoja ei tänä vuonna tulla käyttämään ja koska kyse on siirtomäärärahasta, tulee ympäristöministeriö valmistelemaan asetuksen niiden myöntämisestä seuraavien vuosien osalta.

Eduskunta hyväksyi

Eduskunta käsitteli lisätalousarviota juhannuksen molemmin puolin. Valtiovarainvaliokunnan mietintö toimi pohjana ja lisätalousarvio hyväksyttiin täysistunnossa 26.6.2020.

Valiokunnan mietinnössä tuettiin näitä avustuksia mainiten niillä olevan merkittäviä työllisyyttä ja ilmastotavoitteita tukeva vaikutus. Perussuomalaiset esittivät vastalauseessaan, että näitä määrärahaesityksiä ei hyväksyttäisi ja öljylämmityksestä siirtymistä siirrettäisiin myöhempään ajankohtaan.

Pientalojen avustus ei teknologianeutraali

Kunnille tarkoitettu avustus on teknologianeutraali ja se perustuu syntyneisiin kustannuksiin prosentuaalisesti riippumatta valitusta teknologiasta.

Pientaloille tarkoitettu avustus sen sijaan ei ole teknologianeutraali. Se ei korreloi investointikustannusten kanssa vaan tekee poliittisen valinnan tuettavista lämmitysjärjestelmistä. Esimerkiksi ilma-vesilämpöpumpun tai kaukolämpöön liittymisen investointi voi olla selvästi pienempi kuin pelletti- tai puukattilalämmityksen.

Tuki ei myöskään aseta mitään vaatimuksia järjestelmille, jolloin 4000 euron tuen voisi saada reilusti osatehoisiin lämpöpumppuratkaisuihin.

Alkuperäinen uutinen on julkaistu Bioenergia RY:n sivuilla 26.6.2020: https://www.bioenergia.fi/2020/06/26/hallitus-edistaa-siirtymista-pois-oljylammityksesta-avustuksilla/

 Katso esitteemme  Vår brochur  Our brochure  Наша брошюра