Pellettivalmistuksen tuotantokapasiteetin kasvattaminen, Ylivieska

Hankkeen tavoitteena on rakentaa paikallisia raaka-ainelähteitä tehokkaasti hyödyntävä pelletin tuotantolinjan osa Ylivieskaan. Hanke sisältää pelletin raaka-aineen kuivaus-ja jalostusyksikön. Oleellinen osa hanketta on kehittää konseptia puunjalostusteollisuuden sivuvirtojen hyödyntämiseen.

Hanke on saanut avustusta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta / Euroopan Aluekehitysrahastosta(EAKR). Hankkeen toteutusaika on 13.6.2022- 1.5.2024

 Katso esitteemme  Vår brochur  Our brochure  Наша брошюра