Pellettitehdas Tervolaan

Vipuvoimaa EU:lta logo
EAKR-logo

ProPellet Tervola Oy:n pellettitehdashanke

Hankkeen tavoitteena on rakentaa paikallisia raaka-ainelähteitä tehokkaasti hyödyntävä pellettitehdas Tervolaan. Hanke sisältää tuotantolaitoksen, raaka-aineen vastaanottosiilot ja valmisvaraston. Oleellinen osa hanketta on kehittää konseptia puunjalostusteollisuuden sivuvirtojen hyödyntämiseen.

Hanke on saanut avustusta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta / Euroopan Aluekehitysrahastosta. Hankkeen toteutusaika on 10.1.2021-30.11.2023

 Katso esitteemme  Vår brochur  Our brochure  Наша брошюра