Yrityksen tuotantokapasiteetin kasvattaminen, Tervola

Hankkeen tavoitteena on rakentaa paikallisia raaka-ainelähteitä tehokkaasti hyödyntävä pellettitehdas Tervolaan. Hanke sisältää raaka-aineen kuivaus-ja jalostusyksikön sekä pelletin tuotantolinjan. Oleellinen osa hanketta on kehittää konseptia puunjalostusteollisuuden sivuvirtojen hyödyntämiseen.

Hanke on saanut avustusta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta / Euroopan Aluekehitysrahastosta(EAKR). Hankkeen toteutusaika on 3.6.2022-1.5.2024

 Katso esitteemme  Vår brochur  Our brochure  Наша брошюра