Kalajoella 400 kW pellettilämpölaitos

Oy Kati Ab:n teollisuuskiinteistöt lämpiävät pelletillä.

 Katso esitteemme  Vår brochur  Our brochure  Наша брошюра